Ondernemend-SFX
×
 x 

0 Items

Offerte: Een overeenkomst komt tot stand bij de bestelling van het product, dit gebeurd via een bestelling op de website. Retour is niet toegelaten, enkel bij een verkeerde levering wordt er een uitzondering gemaakt.

Uitvoering: De overeenkomsten worden door elke mini-onderneming apart uitgevoerd, dit gebeurd door middel van een factuur (die ook door diezelfde mini-onderneming wordt opgesteld).

Facturatie: De factuur wordt door elke mini-onderneming opgesteld na de bestelling, daarna wordt de factuur via mail naar de klant verstuurt en wordt hij bij de bestelling meegeleverd.

Overmacht: Bij aankoop via de webshop wordt er onmiddellijk betaalt. Er zijn geen uitzonderingen mogelijk. (Aansprakelijkheidsuitsluiting / exoneratiebeding)

Wanprestatie: Als een verbintenis niet wordt nagekomen, zal de schuldenaar worden toegerekend.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter: Het algemeen Nederlands recht is van toepassing op elke overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn en een Nederlandse rechter is bevoegd.

×

Ondernemend-SFX

Ondernemend-SFX is de overkoepelende website van de werkgroep economie van 'De Frères' in Brugge, ook wel gekend onder de naam Sint-Franciscus-Xaveriusinstituut. Via onze webshop willen we het project van onze mini-ondernemingen, met de steun van Vlajo, in the picture plaatsen.

 

OVER ONS 


TOP